یکی از بیمه های مهمی که هر مدیر یا هیئت مدیره ساختمان باید آن را تهیه نماید بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان است 

برای افراد ثالث و اعضای ساختمان و حتی مالکین و ساکنین ساختمان ممکن است در ساختمان و مشاعات آن اتفاق یا حوادثی رخ بدهد که مسئولیت آن بر عهده مدیر یا هیئت مدیره ساختمان است .

لذا لازم است که مدیر یا هیئت مدیره ساختمان نسبت به تهیه بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان اقدام نمایند و ریسک خطرات احتمالی را به شرکت بیمه منتقل نمایند

 

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان چیست و چه مزایایی دارد؟

 خسارت های مالی و جانی که ممکن است در ساختمان و مشاعات به هر فردی به غیر از مدیر ساختمان وارد شود  را جبران می نماید .

  بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان اجباری نیست، ولی با توجه به بار حقوقی که متوجه مدیران ساختما‌ن‌ها کرده است امروز به یک الزام درآمده است تا از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کند.

 

چرا باید بیمه مسئولیت هیئت مدیره تهیه کرد؟

ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها مربوط به بیمه آتش سوزی ساختمان و مسئولیت های آن می‌باشد.

این ماده قانون مدیر یا مدیران ساختمان را مکلف کرده است که تمام بنای ساختمان را بعنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند.

سهم هریک از مالکین به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها و به وسیله مدیر و مدیران ساختمان تعیین و حق بیمه آن اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.

در صورتی که هیئت مدیره اقدام به تهیه بیمه نکند و آتش سوزی اتفاق بیافتد، مسئولیت جبران خسارت متوجه مدیر و مدیران ساختمان خواهد بود.

علاوه بر آتش سوزی ممکن است حوادث دیگری در ساختمان اتفاق بیافتد که خسارت‌‎هایی به افراد و اموال وارد شود که این خسارت ها امکان دارد مالی و جانی باشد.

در اینجاست که بحث بیمه مسئولیت مدنی مدیر یا هیئت مدیره ساختمان مطرح می‌شود و مسئولیت مدنی مدیر یا هیئت مدیره را در مقابل اشخاص ثالث بیمه می‌کند.

درواقع با تهیه بیمه مسئولیت هیئت مدیره (مدیران و مالکان )،ریسک خطرات احتمالی را به شرکت بیمه (بیمه‌گر)منتقل می کند و  جبران خسارتهای مالی و جانی وارده به افراد را شرکت بیمه  برعهده می‌گیرد.

 

پوشش‌های بیمه مسئولیت هیئت مدیره

میزان پوشش‌های بیمه مسئولیت هیئت مدیره بر اساس درخواست هیئت مدیره مشخص می‌شود

و هیئت مدیره برای خسارت های جانی و مالی که ممکن است

در پارکینگ ساختمان،

ریزش نمای ساختمان

در محوطه و اطراف آن،

ایجاد خسارت به ساختمان‌های مجاور ناشی از آتش سوزی 

ترکیدگی لوله آب

نشت و ریزش چاه ،

آتش سوزی مشاعات

،خسارات وارده از آسانسور،

استخر و سونا به افراد،

نظافتچی

سرایدار ساختمان

افراد مراجعه کننده اعم از مهمان و غیره

اتفاق بیافتد پوشش های جانی و مالی را درخواست می نماید که هر زمان خسارتی اتفاق افتاد شرکت بیمه کننده نسبت به پرداخت خسارت تا سقف پوشش درخواست شده  اقدام نماید.

بیمه مسئولیت هیئت مدیره، مسئولیت بیمه گذار را در قبال ساکنین، مالکین، مستاجرین و اشخاص ثالث مجتمع های اداری، تجاری و یا مسکونی را بیمه می نماید.

بدین معنی که چنانچه  خسارتی وارد آید  شرکت بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
نکته مهم:

 • در رابطه با پوشش پارکینگ وجود دوربین و نگهبان الزامی است و هرگونه خسارت ناشی از تصادف و سرقت کلی و جزیی اعم از خط، خش، خوردگی استثناء می‌باشد
 • تعهدات قابل ارائه در این بیمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو ، هزینه های پزشکی و خسارات مالی) و برمبنای درخواست متقاضی مشخص می گردد
 • معمولا  حداکثر تعهدات شرکت بیمه‌گر صرف نظر از تعداد واحدها مسکونی، تجاری و یا اداری ۵ برابر تعهدات در هر حادثه (جانی و مالی) تعیین می‌گردد

 

میزان پوشش‌های بیمه مسئولیت هیئت مدیره

 • تعهد بیمه گر در ارتباط با هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه به ریال
 • حداکثر تعهد بیمه‌گر در ارتباط با هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه به ریال
 • تعهد بیمه‌گر بابت غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی به ریال
 • تعهد بیمه گر بابت غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام به ریال
 • حداکثر تعهد بیمه گر بابت غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه به ریال
 • تعهد بیمه‌گر بابت خسارت مالی در هر حادثه ریال
 • حداکثر تعهد بیمه‌گر بابت خسارت مالی در طول مدت بیمه
 • در صورت داشتن درخواست مبنی بر تهیه پوشش‌های اضافی علاوه بر این پوشش‌ها از قبیل پوشش خسارات ناشی از ترکیدگی لوله آب و آتش سوزی مشاعات نیز می‌تواند بر روی بیمه نامه اضافه شود

 

استئنائات بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره

 1. خسارت وارده ناشی از فعالیت های نماکاری، نقاشی، احداث و یا اضافه بنا، و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی ساختمان در کلیه ساختمان‌های مورد بیمه
 2. خسارت وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ‌های عمومی، تجاری، اداری 
 3. خسارت‌های ناشی از تصادم، تصادف، برخورد با اجسام ثابت و … که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود
 4. خسارت‌های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 5. خسارت‌های ناشی از انفجار هسته‌ای و تشعشعات رادیو اکتیو
 6. خسارت‌های ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 7. خسارت‌هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی ( سیل، زلزله، رانش زمین ) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضایی در بروز حادثه محرز گردد
 8. جرایم، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمانها و جزای نقدی
 9. کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی‌شود
 10. خسارت ناشی از حوادث ورزشی در سالن ورزشی محل مورد بیمه (یک بیمه نامه مستقل باید خریداری شود)
 11. خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری بر اثر برخورد، تصادم، تصادف، سرقت کلی، سرقت جزیی، و خط کشی روی بدنه
 12. خسارت وارده ناشی از مسئولیت غیر از بیمه گذار ( مانند مسئولیت پیمانکار)
 13. هرگونه خسارتی که خارج از شرایط و آیین نامه مسئولیت قانون تملک آپارتمانها باشد
 14. خسارت وارده به کارکنان و نگهبانان بیمه گذار در مراکز تجاری و اداری

 

شرایط بیمه‌نامه مسئولیت هیئت مدیره

 1. صدمات جانی و مالی وارده به بیمه گذار و برای محل مورد بیمه، بر اساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش می‌باشد.
 2. خسارت جانی وارده به شخص سرایدار، نظافتچی، سرویس‌کار، تعمیرکار و گلکار در بخشهای مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه می‌باشد در صورتیکه مشخصات این افراد به صورت کد ملی و نام آن‌ها در بیمه نامه درج شده باشد.
 3. خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی تحت پوشش می باشد و البته آسانسور و پله برقی باید بیمه نامه مخصوص به خود را داشته باشد.
 4. بیمه گذار می‌تواند اسامی همه افراد هیئت مدیره را با ذکر کد ملی در بیمه نامه درج نماید.
 5. بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره معمولا به نام مدیر ساختمان و یا رئیس هیئت مدیره صادر می‌شود.
 6. برای پرداخت خسارت های مالی وارده به اتومبیل های مستقر در پارکینگ ساختمان های مسکونی که منشا حادثه مشاعات ساختمان باشد باید تعداد و مشخصات و ارزش خودروهای مستقر در پارکینگ در بیمه  نامه باید درج شود.

 

حق بیمه، بیمه مسئولیت مدیر ساختمان چقدر است؟

میزان حق بیمه ، بیمه مسئولیت هیئت مدیره بر اساس مشخصات ساختمان و میزان و تعداد پوشش های مورد درخواست بیمه گذار محاسبه می‌شود موارد کلی که در هر بیمه نامه درج می‌شود به ترتیب زیر می‌باشد:

 • متراژ کل زیر بنا شامل جمع کل متراژ زیر بنا شامل واحدهای مسکونی، راه پله، پارکینگ و … می‌باشد
 • نوع کاربری ساختمان
 • میانگین تردد تعداد افراد ثالث در ساختمان و مشاعات
 • برای پوشش پارکینگ ظرفیت پارکینگ، نحوه ورود و خروج و مجهز بودن پارکینگ به دوربین مدار بسته
 • مدت بیمه  نامه
 • میزان پوشش های مالی و جانی مورد درخواست بیمه  گذار
 • داشتن بیمه نامه آتش سوزی و بیمه آسانسور محل مورد بیمه

 

خرید بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

برای خرید بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان می‌توانید درخواست بیمه  و درخواست مشاوره  را ثبت نمایید.

به کمک کارشناسان می‌توانید حق بیمه و پوشش‌ها و خدمات رایگان را دریافت کرده و بهترین بیمه مسئولیت هیئت مدیره را خریداری نمایید.

دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

سفارش بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان