بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاران

این بیمه نامه خسارات ناشی از حوادث را در حین اجرای پروژه های عمرانی و عملیات ساختمانی انواع سازه ها از قبیل ساختمان ها، کارخانجات، راه آهن، راه، سدها، پروژه های آبیاری و زهکشی، تونل، پل، موج شکن و مانند آنها را تحت پوشش قرار می دهد.

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاران